Colged
!

Colged Laufrad Ø 111 mm

531-3232213
Colged

Colged Laufrad für Pumpe Ø 71 mm

969-7912213
Colged


Laufrad für Pumpe Ø 71 mm Colged

Colged

Colged Laufrad Ø 84 mm Geschlossen

243-8362213
Colged


Laufrad Ø 84 mm Geschlossen Colged

Gewindeanschluss Ø 10 mm Colged

Colged Laufrad Ø 124 mm

998-5402213
Colged

Colged Laufrad Ø 104 mm

502-7462213
Colged


Laufrad Ø 104 mm Colged

Gewindeanschluss Colged

Colged Laufrad für Pumpe Fir B237 50hz Ø 93 mm

144-8712213
Colged


Laufrad für Pumpe Fir B237 50hz Ø 93 mm Colged

Colged

Colged Laufrad Ø 104 mm

799-9102213
Colged

Colged Laufrad Ø 104 mm

440-4362213
Colged

Colged Laufrad Ø 90 mm

635-6162213
Colged