Modular
!

Gewerbespülmaschine Modular Wasserventil

145-5000213
Modular


Magnetventil 329 220/240V Ø 10 mm Modular

Magnetventil 180°C - 220/240V 50/60 Hz - Max 90°C
Eingang 3/4 - Ausgang Ø 10 mm

Modular Wassermagnetventil

493-4100213
Modular


Magnetventil 264 220/240V Ø 10 mm

Modular WassermagnetventilMagnetventil 180°C - 220/240V 50/60hz - Max 90°C
Eingang 3/4- 3 Ausgänge Ø 10 mm

Magnetventil Modular

966-8550213
Modular


Magnetventil L182b17 3/4 Zoll Innengew. 24v

Magnetventil Modular VentilEx-L180
für Wasser
Normalerweise Geschlossen
Betriebstemperatur Max. 100 °C
Differenzdruck Max. 16 Bar
Spule 24v 50hz

Modular Wassermagnetventil Gewerbespülmaschine

521-7000213
Modular


Magnetventil 349 220/240V Ø 10 mm

Modular Wassermagnetventil GewerbespülmaschineMagnetventil 180°C - 220/240V 50/60 Hz - Max 90°C
Eingang 3/4 - 2 Ausgänge Ø 10 mm