Lamber
!

Lamber Buchse für Wascharm

920-6423473
Lamber

Lamber Buchse für Spülnabe Ø 16,2 mm

504-4223473
Lamber


Buchse für Spülnabe Ø 16,2 mm Lamber

Lamber

Lamber Buchse für Wascharm

533-8323473
Lamber


Buchse für Wascharmø 18 mm Lamber

für S200-Minibar-S280-040f-045f-L20-L21 Lamber

Lamber Buchse aus Teflon

695-3423473
Lamber

Lamber Buchse für Spülnabe Ø 13,3 mm

233-3223473
Lamber


Buchse für Spülnabe Ø 13,3 mm Lamber

Lamber