Univerbar
!

Univerbar Buchse für Nachspülarm

Univerbar
192-2343473-Univerbar
192-2343473
Univerbar


Buchse für Nachspülarm Univerbar

Ø Außen 14 mm Ø Innen 10 mm
Höhe 8 mm
für Nachspülarm
für Spülmaschine Mix-Top-Minibet-Bet37
Minibetd-Bet37d-Bet40-Bet40d-Ergon-Ergond Univerbar

Univerbar Buchse für Spülarm

Univerbar
873-4443473-Univerbar
873-4443473
Univerbar


Buchse für Spülarm Univerbar

Ø Außen 14/17 mm Ø Innen 10 mm
Höhe 11 mm
für Spül-/ Nachspülarm
für Nachspülarm
für Spülmaschine Mix-Top-Minibet-Bet37
Minibetd-Bet37d-Bet40-Bet40d-Ergon-Ergond-Midi40
Midi40d-Sincro-Sincrod-Midi50-Mi