Mbm
!

Mbm Axial Ventilator

690-1050423
Mbm


Axial Ventilator 119x119x38 mm Mbm

mit Kugellagern
230V 50/60hz 20W Mbm