Baron
!

Baron Brennerring Ø 90 mm

133-9715203
Baron

Baron Flammenteiler Ø 100 mm

716-0815203
Baron

Baron Brennerdeckelkörper Ø 105 mm

806-5735203
Baron


Brennerdeckelkörper Ø 105 mm Baron

für Kochfeld 700/900/110/140 Baron

Baron Brennerdeckelkörper Ø 85 mm

525-2735203
Baron


Brennerdeckelkörper Ø 85 mm Baron

für Kochfeld 700/900/110/140 Baron

Baron Brennerdeckel Ø 85 mm

526-1735203
Baron


Brennerdeckel Ø 85 mm Baron

für Kochfeld 700/900/110/140 Baron

Baron Brennerdeckel Ø 105 mm

216-4735203
Baron


Brennerdeckel Ø 105 mm Baron

für Kochfeld 700/900/110/140 Baron

Baron Flammenteiler Ø 130 mm

369-9215203
Baron


Flammenteiler Ø 130 mm Baron

für Kochfeld 900/110/140 Baron

Baron Flammenteiler Ø 80 mm

421-6715203
Baron