Cocinas Sala
!

Cocinas Sala Gashahn

Cocinas Sala
169-4118433-Cocinas Sala
169-4118433
Cocinas Sala


Gashahn Cocinas Sala

mit Pilotflamme
Ausganganschluss Ø M20x1,5mm
Eingangsanschluss Ø M20x1,5 mm
Halbmondförmige Achse Ø 9x6,5 mm
Thermoelement Anschluss M9x1 Cocinas Sala