Emmepi
!

Emmepi Heizung 1150W 240V Unten

877-2205573
Emmepi


Heizung 1150W 240V unten Emmepi

Länge 190 mm Breite: 310 mm
für Platte Emmepi

Emmepi Heizung 850W 240V Unten

986-4205573
Emmepi


Heizung 850W 240V unten Emmepi

Länge 180 mm Breite: 175 mm
für Platte Emmepi

Emmepi Heizung 875W 240V Oben

785-1205573
Emmepi


Heizung 875W 240V oben Emmepi

Länge 190 mm Breite: 310 mm
für Platte Emmepi

Emmepi Heizung 700W 240V Oben

636-3205573
Emmepi


Heizung 700W 240V oben Emmepi

Länge 180 mm Breite: 175 mm
für Platte Emmepi

Emmepi Heizung 1200W 230V Oben

124-8235533
Emmepi


Heizung 1200W 230V oben Emmepi

Länge 265 mm Breite 170 mm
für Kochplatte Ps Emmepi