Modular
!

Modular Kochplatte 4000W 230V

648-4601133
Modular


Kochplatte 4000W 230V Modular

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Modular

Modular Kochplatte 3000W 230V

355-2601133
Modular


Kochplatte 3000W 230V Modular

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Modular

Modular Kochplatte 2600W 230V

990-3501133
Modular


Kochplatte 2600W 230V Modular

Abmessungen: 220x220 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Modular

Modular Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V

Modular


Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V Zanussi Modular

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Modular

Modular Kochplatte Ø 180 mm 1500W 230V

Modular


Kochplatte Ø 180 mm 1500W 230V Modular

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Modular

Modular Kochplatte U 220 mm 2600W 230V

821-0011133
Modular


Kochplatte U 220 mm 2600W 230V Modular

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Modular

Modular Kochplatte U 180 mm 1500W 230V

833-4901133
Modular


Kochplatte U 180 mm 1500W 230V Modular

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Modular