Emmepi
!

Emmepi Reduzierstern Moka

455-1004533
Emmepi


Reduzierstern Moka 265x265 mm Emmepi

aus Inox Stahl Emmepi

Emmepi Reduzierstern 180x180 mm

214-5104533
Emmepi


Reduzierstern 180x180 mm Emmepi

aus Eisen Verchromt Emmepi

Emmepi Rost 445x355 mm

789-8605813
Emmepi


Rost 445x355 mm Emmepi

für Kochfeld 900 Magistra Emmepi

Emmepi Rost 425x370 mm

549-9205813
Emmepi


Rost 425x370 mm Emmepi

für Kochfeld Serie 900 Serie Classica Emmepi

Emmepi Reduzierstern Moka 145x170 mm

755-1104533
Emmepi


Reduzierstern Moka 145x170 mm Emmepi

aus Eisen Verchromt Emmepi